Cantatediensten

31 jaar Cantates in de Nieuwe Kerk

Het seizoen 2023-2024 is het eenendertigste jaar dat de serie Cantatediensten in de Nieuwe Kerk wordt georganiseerd.

Inmiddels hebben we talrijke werken uitgevoerd met een accent op Bach, maar zeker ook veel aandacht voor andere grootmeesters zoals Schütz, Schein, Buxtehude, Bruhns, Gabrieli, Monteverdi, Purcell, Rameau, Brahms. De lijst met uitgevoerde werken staat op onze website.

Dit seizoen wederom veel Bach met onder anderen zijn Magnificat, maar we maken ook een uitstapje naar de 20ste eeuw met de uitvoering van het Gloria van Poulenc in een versie voor twee piano’s.

De geprogrammeerde kerkmuziek is van topkwaliteit en met de kundige en enthousiaste inzet van alle betrokken musici, solisten en koorzangers hopen we op een prachtig kerkmuzikaal seizoen.

Wel staan de cantatediensten onder financiële druk: uw gift in de collecte, de donaties en bijdragen van de kerk zijn onze inkomstenbronnen. Willen wij de musici redelijk vergoeden dan is uw financiële steun onontbeerlijk. Zij zetten zich al jaren met groot enthousiasme en professionaliteit in.

Daarom vragen wij een bijdrage van minimaal € 10,- in de collecte die bij de uitgang van elke cantatedienst wordt gehouden of via een Tikkie, afgedrukt in de liturgie.

Daarnaast kunt u zich aanmelden als donateur door overmaking van ten minste € 25,- op banknummer NL67INGB0009444965 t.n.v. Commissie Cantates in de Nieuwe Kerk.

Comité van aanbeveling:

Ton Koopman organist, clavecinist, dirigent Amsterdam Baroque Orchestra and Choir

Masaaki Suzuki, organist, clavecinist, dirigent Bach Collegium Japan

Carolien Eijkelboom, docent en coach Oude Muziek

Jan Luth, hymnoloog, kerkmusicus

Evert Jan Veldman, predikant Protestantse Wijkgemeente Nieuwe Kerk

Adres: Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, 9712 PT Groningen
Meer informatie op onze website www.cantatediensten.nl
Inlichtingen: Jelte Hulzebos tel. (050) 5730902
www.jeltehulzebos.com

Cantatediensten in de Nieuwe Kerk worden gehouden op de eerste zondag van de maand, van 17.00 tot ongeveer 18.00 u, tenzij anders aangegeven. De data kunt u hier vinden: www.cantatediensten.nl

Download hier een lijst met uitgevoerde werken: Repertoirelijst